Man Dar Sarai Tu

Play

Man nainawazam, man nainawazam
Shabhaye hijran nay menawazam

Sar panjaye khastaye man omre
Dar bazme gulha gul dasta basta

Sar dada ahang jawedani
Omre labam ba naye shekasta

Darad sereshkam boye baharan
Ay chehra pardaz bostanha

Gar khira gardad beni ke bashad
Khazan man ham babe tamasha

Nairange masti shod dayaye man
Beshkast range perayaye man

Faqr hast har chand hamsaiaye man
Ishq o jenoon shod sarmaiaye man

Falak nadanad ke gar ba khwari
Ayenaye man beshkast o ba sang

Chize namanad bar ja ze man

Comments

comments